NYHEDER

Officials
 
Hvordan sikrer du dig førsteparkét til svømmestævner?
Bliv official!

Konkurrence- og talentsvømmere deltager i mange stævner fordelt over hele året. Ved hvert stævne er der officials til at sørge for, at alle svømmere bliver bedømt ens og svømmer efter FINA´s regler, samt at alle får deres korrekte
tid og placering.

Til hvert stævne skal der bruges ca. 15 officials, og Kolding Svømmeklub skal oftest stille med 2 officials. Ved hjemmestævner skal vi fylde op med officials
på de poster som de deltagende klubber ikke stiller med.
 
Disse officials skal findes blandt forældre!

Kolding Svømmeklub opfordre derfor forældre til konkurrence- og talentsvømmere til at uddanne jer som officials.
For interesserede er her en kort beskrivelse af de enkelte officialfunktioner;
 • Modul 1 – Tidtager – som alle starter med
  Tidtageren er den vigtigste official for svømmeren, da det er han/hun, der tager tid på svømmeren. Tidtagerne sørger også for at guide svømmere til en korrekt start.
  Alle kan blive tidtager, da det ikke forudsætter nogen form for kendskab til svømning.
 • Modul 2 – Bane-, vende- og måldommer:
  Disse sørger for at kontrollere det, der foregår i bassinet er i henhold
  til FINA´s svømmeregler.
 • Modul 3 - Starter:
  Sørger for, i samarbejde med overdommeren, at svømmerne får en så god start som muligt.
 • Modul 4 - Ledende tidtager og måldommer:
  Denne/disse personer kigger efter, at der er overensstemmelse mellem de indsamlede data fra tidtagerne, dommerne og/eller el-tiden.
 • Modul 5 - Speaker:
  Er stævnets ”stemme”, som informere om alt, fra hvem der starter på hver bane og til at efterlyse ejere af glemte sager.
 • Modul 6 - Stævnesekretariatet:
  Stævnesekretariatet holder styr på alt – allerede længe før stævnet starter og til alt er afsluttet. Et mindre kendskab til computere kræves.
 • Modul 7 - Overdommer:
  Ansvarlig for at stævnet forløber, som det skal, og at alle tider og
  kendelser er korrekte.

Det er Dansk Svømmeunion, der uddanner officials, og Kolding Svømmeklub betaler for din official uddannelse

 • Der er rigtig mange fordele ved at være official til et stævne;
 • Du får nogle fælles oplevelser med dit barn
 • Du lærer andre svømmere og forældre at kende
 • Du får mulighed for at se super flot svømning fra første række
 • Du får god forplejning under stævnet.
Vi har hele tiden brug for at få uddannet nye officials – specielt tidtagere og vendedommere, så vi fortsat kan afholde svømmestævner for svømmerne i klubben.
 
 
Med venlig hilsen

Tina Kristensen og Barbara Toftgaard

Officialkoordinatorer i Kolding Svømmeklub

 

SPONSORER / SAMARBEJDSPARTNERE