NYHEDER

 

TALENTPOLITIK FOR KOLDING SVØMMEKLUB
 
Målgruppe
Målgruppen for talentpolitikken er svømmere i konkurrenceafdelingen –
aldersgruppe 7-19 år med potentiale.
 
E1: Junior/senior, ældste del af årgangsgruppe 1. Træningsmængde ca. 20
timer ugentligt, minimumskrav er 80 % (20-22 svømmere).
 
E2: Årgangsgruppe 1 piger, årgangsgruppe 1 drenge. Træningsmængde ca.
13 timer ugentligt, minimum 4 træningspas pr. uge (20-22 svømmere).
 
E3: Årgangsgruppe 2 piger, årgangsgruppe 2 drenge. Træningsmængde ca. 9
timer ugentligt, minimum 2 træningspas pr. uge (20-22 svømmere).
 
Talent piger og drengeFUNdamentals: Undervisnings parate små talenter yngre end
Træningsmængde 4,5 time ugentligt, minimum 2 træningspas pr. uge. (20 svømmere).  
 
Talent begynder (K4): Indslusningshold, hvor talent potentiale vurderes. Træningsmængde 1
time ugentligt. (20 svømmere).  
 
Formål
Formålet er at skabe optimale rammer for talentgruppen.
 
Prioritering
Vi prioriterer grupperne talent, elite og bredde ligeligt. Vi betragter de 3 grupper som en helhed.  
 
Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)
Formand for konkurrenceudvalget er ansvarlig for politikken.  
 
Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)
Cheftræneren er ansvarlig for implementering af talentstrategien.  
 
Kommunikation
Politikken synliggøres på hjemmesiden og i forbindelse med opstartsmøder i
konkurrenceafdelingen og i svømmeskolen.
 

SPONSORER / SAMARBEJDSPARTNERE