NYHEDER

Indkaldelse til generalforsamling i KSK

Ordinær generalforsamling afvikles onsdag d. 26. maj kl. 19.00 2021 i Kirkesalen – Sct. Jørgens Gård

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning – herunder udvalg
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget for kommende år
6. a. Valg af næstformand (ulige år)
b. Valg af kasserer (ulige år)
c. Valg af 1 suppleant (vælges for 1 år).
d. Valg af 5 medlemmer og 1 suppleant til hvert stående udvalg (vælges for 1 år).
e. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år).
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen, der jf. vedtægterne skulle være afholdt i februar måned, er på grund af forsamlingsforbuddet udskudt til afvikling til restriktionerne blev lempet. Det er sket nu, og vi sørger for at alle kan komme til at sidde ned. Vær opmærksom på, at deltagelse forudsætter besiddelse af gyldigt coronapas.

Kolding d. 5. maj 2021

Peter Thaysen, Formand for KSK

SPONSORER / SAMARBEJDSPARTNERE