NYHEDER

HOLDLEDER
 
Konkurrenceholdene har brug for hjælp fra forældre, der vil tage med til stævner og fungere som holdleder. Svømmeklubben holder med jævne mellemrum kursus for holdledere. Ved flerdagsstævner skal holdlederfunktionen kunne deles med officialfunktionen. Jo højere modul jo bedre.
 
Holdlederfunktionen er en praktisk funktion, hvor de vigtigste opgaver er:
1. Få alle svømmere, sikkert med ud og hjem fra stævnet
2. Være kontaktperson og kørselsansvarlig for forældre og børn
3. Være bindeled mellem stævnearrangører og KSK
4. Sørge for at trænerne får arbejdsro, så de kan koncentrere sig om svømmere, der er i vandet, eller som skal evalueres efter et løb
 
Som holdleder består dine opgaver minimum i følgende:
 
Før afgang:
- Kom i god tid og kryds svømmerne af. Koordination af transporten (hvem kører – og med hvilke svømmere). Evt. afbud skal meldes til holdlederen.Dette gælder også egentransport.
- Evt. indkassere stævnegebyr, hvis dette ikke er forudbetalt
- Sikre at Maskot, bannere, Roll-up og evt. tromme kommer med
- Hvis frugt og forplejning ikke er uddelegeret til forældrene, så står man for frugt m.m. fra Liva (f.eks. æbler, pærer, bananer, saltstænger, peanuts,
rosiner og müslibarer). Hvis meget tidlig afgang også brød og pålæg til sandwich. Plastkasser til opbevaring, knive mm. findes i klublokalet (står på skabet over køleskabet)
 
Ved stævnet:
- Deltage ved holdledermødet/møderne og referere til trænere/svømmere/svømmeudvalg
- Hente programmer i klubkassen når disse er klar og overstrege alle KSK starter i programmer
- Have overblik og sikre at svømmere bliver sendt til opvarmning inden deres individuelle løb samt sikre at de får spist og drukket og kommer til frokost hvor det passer bedst i forhold til den enkelte svømmer
- Assistere trænerne i forhold til de enkelte svømmere alt afhængig af svømmernes alder og individuelle behov
- Holde styr på og uddele eventuelle madbilletter
- Ved overnatning skal holdleder have styr på lokalitet: Hvilket lokale, hvordan skal lokalet afleveres og hvornår (hvordan skal inventaret stå), hvor kan bagagen placeres inden afrejse på afrejsedagen
- Hygge om svømmerne og sikre at alle har det godt
 
Efter stævnet og hjemkomst:
- Efter stævnet skal alle svømmere krydses af og det skal sikres at alle kommer i de rigtige biler og kommer med hjem
- Holdleder er sidste mand, der forlader hallen fra KSK
- Ved hjemkomst (Slotssøbadet) sikrer sig, at alle (specielt de yngste) bliver hentet/har kontaktet hjemmet, så vi ikke har nogen efterladt alene
 
Træningslejr
 
Før afgang og ved hjemrejse:
- Sikre at alle har de nødvendige ting med til den pågældende tur. F.eks.: pas, sygesikringsbeviser, forsikringsbeviser og kopier heraf, nødvendig medicin,telefonnumre på alle svømmeres forældre mm.
- Sikre at alle svømmere kommer med – eller man har modtaget afbud fra de der ikke er til stede
- Hvis frugt og forplejning ikke er uddelegeret til forældrene, så står man for af frugt m.m. fra Liva (f.eks. æbler, pærer, bananer, saltstænger, peanuts, rosiner og müslibarer). Hvis meget tidlig afgang også brød og pålæg til sandwich. Plastkasser til opbevaring, knive mm. findes i klublokalet (står på skabet over køleskabet)
- Sikre at alle får deres ting med hjem (tjek af svømmehal, værelser og andre opholdssteder før afrejse)
- Sørge for at der er forplejning under hjemrejsen, hvis transporten er lang
- Holder styr på alle under hjemrejsen i samarbejde med trænerteamet
- Ved hjemkomst (Slotssøbadet) sikrer sig, at alle bliver hentet/har kontaktet hjemmet, så vi ikke har nogen efterladt alene
 
Under træningslejren:
- Sørge for det praktiske under træningslejren (sikre at alle har det godt, kommer i seng og op til aftalte tider). Få købt ind til mellemmåltider
- Koordinere og stå for alle mellemmåltider afstemt i forhold til trænings- og spisetider. Sikre at svømmerne får et mellemmåltid senest en ½ time efter hvert træningspas, hvis spisningen ikke er påbegyndt indenfor en halv time efter svømningen
- Assistere trænerne i forhold til de enkelte svømmere alt afhængig af svømmernes alder og individuelle behov? Stå for udflugter og andre arrangementer udenfor træningstiderne
- Sørge for at svømmerne ikke færdes alene ved udlandsrejser
- Holde styr på lokalitet: Hvilket lokale, hvordan skal lokalet afleveres og hvornår (hvordan skal inventaret stå), hvor kan bagagen placeres inden afrejse på afrejsedagen
- Hygge om svømmerne og sikre at alle har det godt

SPONSORER / SAMARBEJDSPARTNERE