NYHEDER

RETNINGSLINJER FOR VANDSIKKERHED
 
Vores trænere er ved træningspassene omklædte, så de til enhver tid kan hoppe i vandet og udføre livredning. Én træner skal opholde sig ved bassinkanten i en sådan position, at hele bassinet kan observeres. Af hensyn til sikkerheden i bassinet må forældre og andre ikke føre længere samtaler med trænerne under træningen, da al fokus skal være på svømmerne. Holdkammerater holder øje med hinanden, og ingen laver råb eller bevægelser for sjov, så det kan mistolkes af andre som en ulykkessituation.
 
Kolding Svømmeklubs retningslinjer for hypoxi-træning:
Hypoxitræning er træning hvor man træner med nedsat tilgængelighed af ilt. Begrundelsen for hypoxitræning er to-delt: Dels kan man opnå større effekt af træningen, og dels er det vigtigt, at man vænner sig til at arbejde med hovedet under vandet. Rent praktisk er hypoxitræning f.eks. at svømme med en snorkel med modstand, at dykke, eller svømme uden vejrtrækning til et bestemt antal armtag (hvor vejrtrækningsrytmen bliver presset ud over det normale).
 
Der er dog fare forbundet med hypoxitræning i vand. Hypoxitræning kan resultere i et black out (besvimelse) p.g.a. for lavt iltindhold og for højt CO2 indhold i blodet. Forhøjet CO2 nivieau i blodet kan ligeledes medføre ubehag, evt besvimelse og øget vejrtrækningsrefleks. Denne refleks er rigtig smart på land, da man så helt automatisk begynder at trække vejret ved besvimelse, men hvis man derimod opholder sig i vandet, når dette sker, risikerer man i værste tilfælde at drukne. Derfor er det vigtigt, at man både som svømmer og træner tager forholdsregler, inden hypoxitræning påbegyndes.
 
Gode råd når man træner hypoxitræning:
 
- Træn aldrig alene og altid under opsyn af træner el. livredder.
- Vær opmærksom på de andre svømmere i vandet.
- Ikke hyperventilere (hurtige vejrtrækninger) lige før og efter hypoxitræning.
- Aldrig ignorere trangen til at trække vejret.
- Aldrig lave konkurrencer omkring hypoxitræning, eks. hvem kan dykke længst, hvem kan holde vejret længst m.m.
- Tag hypoxitræningen seriøst og spil aldrig bevidstløs eller råb om hjælp for sjov.
 
Herudover har vi i Kolding Svømmeklub valgt at lave en række retningslinjer for, hvor meget vi maksimalt presser vores svømmere i forbindelse med hypoxitræning.
 
Svømmeskolen: Her er der ikke egentlig hypoxitræning. Kun elementer af hypoxitræningen kan forekomme i forbindelse med indlæring af afsæt, vejrtrækning i crawl, fly og bryst.
 
Talent + Mini Elite: Her trænes der hypoxitræning i forhold til afsæt, vendinger og vejrtrækning, og derfor er der en grænse på, at fuldt neddykkede dyk maksimalt må have en længde på 15 meter, og man må maksimalt holde vejret 20 sekunder i forbindelse med øvelser i vand.
Bassinet overvåges af en træner. Dykundervisning foregår i Slotssøbadet.
 
E2: Her er det vigtigere at kunne lave undervandsarbejde i pressede situationer samt holde antallet af vejrtrækninger nede i sprintløb som 50 fri. Fuldt neddykkede dyk må maksimalt have en længde på 25 meter, og man må maksimalt holde vejret 30 sekunder i forbindelse med øvelser i vand. Bassinet overvåges af en træner. Dykundervisning foregår i Slotssøbadet.
 
E1: Her spiller hypoxitræningen en større rolle. Fuldt neddykkede dyk må maksimalt have en længde på 50 meter, og man må maksimalt holde vejret 40 sekunder i forbindelse med øvelser i vand. Der er konstant overvågning af en træner.
 
Der kan i individuelle tilfælde godt arbejdes ud over disse grænser på E1. Det kræver en speciel tilladelse fra svømmeudvalget og kun under helt særlige omstændigheder.
Dykundervisning foregår i Slotssøbadet.
 
Kolding, februar 2015
Kolding Svømmeklub
 
Læs hvad det australske svømmeforbund skriver om hypoxitræning her (på engelsk)

SPONSORER / SAMARBEJDSPARTNERE