NYHEDER

SPONSORER
 
Sponsor teamet i Kolding Svømmeklub arbejder målrettet for merværdi til sponsorer. Vi er vækstorienteret og innovative, og ved at et sponsorat skal give ”Value For Money”.
 
”Vi er forankret lokalt og regionalt, men agerer samtidigt nationalt”
 
Vi er lokalt forankret – vi repræsenterer over 1000 medlemmer i klubben og dens familie, venner og bekendte. Vi henvender- og samarbejder med over 100 lokale sponsorvirksomheder årligt, hvor vi kan bibringe et stærkt budskab for vores sponsor.
 
Vi deltager i over 20 stævner og konkurrencer regionalt, hvor vi altid er stærkt repræsenteret og kan bibringe et stærkt budskab regionalt for vor sponsorer.
 
Nationalt deltager vi på højeste plan med vores Elitesvømmere og Vandpolo hold, som jævnligt repræsenterer de danske mesterskaber og kan bibringe et stærkt budskab nationalt for vores sponsorer.
 
Af internationalt omtale har vi har f.eks. haft besøg af OL svømmeren Rikke Møller Pedersen i Kolding Svømmeklub og har indgået aftale med hende om at hun kan deltage ved arrangementer med sponsorer og evt. pressen med et stærkt budskab.
 
Vi er netop i gang med en ”ombygning” af hele sponsorværdier og hjemmesider og netværk omkring det at være en ”eliteklub med værdier til en sponsor”.
 
Vi glæder os derfor til snarest at kunne løfte sløret for de muligheder, der er i et sponsorat/samarbejde, der giver ”Value for Money”.

SPONSORER / SAMARBEJDSPARTNERE