NYHEDER

LIVREDNING/BASSINPRØVE 
 
Livredning er en officiel disciplin i Dansk Svømmeunion, på linje med svømning, vandpolo, udspring osv.
 
 
Oversigten kan også ses her
 
Skemaet viser hvorledes livredning er organiseret i Dansk Svømmeunions regi.
De 2 livrednings grupper vi bruger i KSK er Underviserprøven og Bassinlivredder.
 
Underviserprøven
Underviserprøven henvender sig til alle undervisere, som underviser ved bassiner, hvor der er en fungerende livredningstjeneste, mens der undervises. Hvis der ikke er livreddere, som udfører opsyn i forbindelse med undervisningen, skal underviseren have en gyldig bassinlivredderprøve.
 
Forudsætninger: Undervisere som er fyldt 12 år, kan indstille sig til underviserprøven.
 
Du kan læse meget mere om underviserprøven her
 
Bassinlivredderprøven
En bestået bassinlivredderprøve giver certifikat til at arbejde som livredder i det anlæg, prøven er aflagt i. Undervisere skal have bassinlivreddercertifikat, hvis der ikke er livreddere på arbejde i anlægget når der undervises.
 
Alder: Alle, der er fyldt 17 år inden årets udgang, kan indstille sig til bassinlivredderprøven.
 
Du kan læse meget mere om bassinlivredderprøven her
 
 

SPONSORER / SAMARBEJDSPARTNERE