NYHEDER

Nye retningslinjer på fritids- og idrætsområdet

Som i sikkert alle har kunnet følge med i nyhedsbilledet, er der vedtaget nye retningslinjer, som også gælder for Kolding Svømmeklub.
Begrænsningerne, der omhandler holdstørrelser træder i kraft mandag d. 26. oktober, mens krav om mundbind/visir er gældende fra 29. oktober og foreløbig 4 uger frem.

Holdstørrelser ændres alene for hold, hvor deltagerne er over 21 år. Disse hold begrænses til i alt 10 deltagere inkl.. træner/instruktør. Baby-, Familie og Vandhundehold er IKKE omfattet af begrænsningen, men kan fortsætte med det nuværende antal.
Sekretariatet vil for så vidt angår de aktuelle voksenhold (over 21 år) tage særskilt kontakt til instruktørerne af de aktuelle hold og aftale, hvordan de næste 4 uger skal afvikles mhp at overholde kriterierne, herunder evt. opdeling i flere hold eller overflytning til andre hold m.v.
Krav om brug af mundbind/visir gælder for ALLE på 12 år og opefter. For svømmerne gælder kravet til og fra omklædningsrummet, mens ophold i hallen under aktiviteten kan ske uden mundbind/visir. For medfølgende gælder, at de skal bære mundbind/visir under hele opholdet i hallen med undtagelse af situationer, hvor det er muligt at sidde ned.
Vær opmærksom på, at det IKKE er tilladt at deltage i svømningen, såfremt du er hjemsendt fra skole/institution/arbejde m.v.

Jeg henviser i øvrigt til de regelsæt, der i øvrigt gælder som tidligere udmeldt:

Forhold under Covid-19
Generelt for alle svømmehaller
1. Når I ankommer til svømmehallerne skal I sørge for at holde afstand til alle andre under hele jeres ophold.
2. Alle berøringspunkter i svømmehal og omklædningsrum bliver sprittet af inden undervisningsdagen starter. Alle redskaber gøres rene mellem hvert hold.
3. Når I kommer ind i hallen efter omklædning, sid da sammen – med afstand – med dit hold. Vi henter jer når holdet inden jeres er færdige, og er gået ud i omklædningsrummet.
4. Som alle andre steder. Bliv hjemme hvis du har symptomer på sygdom.
Vi fører lister med fremmøde for vores medlemmer, så vi ved en eventuel smitteopsporing ved hvem der har været der hvilke dage, og i hvilke tidsrum.

Regler for skolerne
1. Som udgangspunkt skal forældrene ikke komme med ind i svømmehallen, hvis barnet er okay med det. Dette vil gøre det nemmere for alle at holde afstand, og gøre undervisningsmiljøet i hallen mere roligt, og dermed bedre og mere trygt generelt. Vi har færre børn på holdene end sidste sæson, for at få mere tid og ro til hvert barn.
2. I omklædningsrummene er der plads til 6 familie-par på Marielundskolen og 6 familie-par på Brændkjærskolen. Et familiepar er det barn der skal til svømning (under 12 år), samt en forælder.
Derfor beder vi jer tjekke omklædningsrummet, inden i går ind, om der er for mange. For at sikre god plads til alle, og at der er så få ting som muligt at røre ved, beder vi alle om at lægge tøjet i jeres taske/pose, og tage den med ind i svømmehallen. Vi vil i de første par uger have en frivillig guide omkring omklædningsrummene til at hjælpe jer til rette.
3. Alle poser/tasker skal stilles ved væggen, som bliver anvist af instruktøren. Derefter går man højre om bassinet og sætter sig på bænken (ved Brændkjærskolen) eller i den anden ende af svømmehallen (ved Marielundskolen) og venter der. Vi henter jer når holdet inden jer er gået ud for at klæde om.

Skulle der være specielle situationer, hvor barnet kan have brug for forældrestøtte - aftal dette med trænerne.

Kolding d. 25. oktober

Peter Thaysen, Formand for KSK

SPONSORER / SAMARBEJDSPARTNERE